Virtuali mokymosi aplinka (VMA)

   VMA skirta biologijos, chemijos, fizikos ir lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems su 5–8 klasių mokiniais. Čia galėsite tobulinti savo kvalifikaciją mokantis nuotoliniu būdu. Mokymus organizuos ir besimokančiuosius konsultuos projekto metodininkai. Bus remiamasi patyrimu, įgytu pirmojo projekto etapo mokymuose ir dirbant su projekto mokyklomis. Organizuojami mokymai bus tęstiniai ir vyks iki projekto pabaigos. Pasibaigus mokslo metams, mokymų dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą.

    Mokydamiesi bendrausite ir bendradarbiausite su kolegomis iš kitų Lietuvos mokyklų, dalysitės savo patirtimi ir metodine medžiaga, diskutuosite, koks turėtų būti šiuolaikinis mokymas ir kaip turėtų būti organizuojamas mokymasis. Mokysitės veiksmingai taikyti skaitmeninius mokymosi objektus, išbandysite mokinių mokėjimo mokytis įsivertinimo instrumentą.