Fizikos vadovėlis 8 klasei

Šis fizikos vadovėlis 8 klasei yra skirtas kūrybingiems ir išradingiems  mokiniams bei jų mokytojams.

Vadovėlyje neapsiribojama vien tik teorinių žinių pateikimu – viskas grindžiama mokinių patirtimi. Mokiniams siūloma atlikti bandymus, tiriamuosius darbus ir patiems įsitikinti dėsnių ar fizikinių reiškinių tikrumu. Mokiniai gali pasijusti tikrais mokslininkais - tyrinėtojais: nebūtini specifiniai prietaisai, tereikia pačių paprasčiausių, buityje naudojamų priemonių, nurodytų kiekvieno bandymo aprašyme.

Vadovėlyje pateikiamos skaitmeninių mokymosi objektų internete nuorodos, susijusios su nagrinėjama tema. Taigi suteikiama galimybė atlikti virtualius bandymus ar demonstracijas, kurios tikrai žadina mokinių motyvaciją ir domėjimąsi fizika.

Kiekviename skyriuje siekiama išryškinti praktinę fizikos pusę: vaizdžiai pasakojama, kad šio mokslo žinių prireikia kasdien, atliekant bet kokius buities darbus, poilsiaujant, sportuojant, stebint gamtos reiškinius. Tai patvirtina ir daugybė kokybiškų spalvingų vadovėlio iliustracijų, kurios ne tik patraukia akį, bet kartu yra ir puiki mokomoji vaizdinė priemonė: dažna iliustracija - tai tiesiog informatyvi schema, žadinanti mokinių kūrybiškumą bei mąstymą.

Fizikos vadovėlis skatina mokinius veikti: tyrinėti, gilintis, bendrauti, bendradarbiauti, mokytis kryptingai, ugdant bendrąsias mokinių kompetencijas. Kiekvieno skyriaus pabaigoje siūloma nepamiršti objektyviai įsivertinti savo žinias ir gebėjimus.

Vadovėlio autoriai  Ona Vaščenkienė ir Irmantas Adomaitis