Tiriamojo darbo eiga (ekvipotencialinių paviršių taškų žymėjimas)