Verta apsilankyti...

  • Projekto Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas svetainėje, kurioje galėsite susipažinti su projekto rezultatais, parsisiųsti leidinius "Kompetencijų ugdymas. Mokytojo knyga", "Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimas", "Integruoto gamtos mokslų kurso 7 klasės vadovėlio komplekto dalis: vadovėlis, pratybos, mokytojo knyga", "Vadovėlių ir kitos mokymosi medžiagos pritaikymo kompetencijoms ugdyti metodinės rekomendacijos" ir kitą naudingą medžiagą.
  • Metodinėje svetainėje Kompetencijų ugdymas rasite: glaustai aptartas bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, šiuolaikinio ugdymo bruožus, kompetencijų ugdymo praktikos pavyzdžių, filmuotos medžiagos, metodinių užduočių.